سعدی


ای عقل نگفتم که تو در عشق نگنجی / در دولت خاقان نتوان کرد خلافت