حافظ


تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد / هرکه خاک در میخانه به رخساره نرفت