حافظ


ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت / جانم بسوختی و به دل دوست دارمت