حافظ


ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری / بر حذر باش که سرمی‌شکند دیوارش