سعدی


تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من / هیچ کس می‌نپسندم که به جای تو بود